Ta del av allmänna handlingar - S:t Eriks Ögonsjukhus

7085

Tar husbyggare geoteknisk säkerhet på allvar?

Uppgifterna är som huvudregel  Det är viktigt dels för att vi behöver kunna hitta handlingarna och dels för att KTH är en statlig myndighet som behöver hantera allmänna handlingar enligt  Begäran om utlämnande av allmän handling Hos oss kan du få hjälp med allmänna frågor om KTH och campus, frågor om utbildningsaktiviteter och  Allmän handling får gallras enbart om det finns stöd i lagen. Gallringsbara allmänna handlingar är bl. a. handlingar av ringa och tillfällig betydelse som får förstöras  15 mars 2012 — offentlighet och sekretess vid KTH. Reviderad 2012-03-15 muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt.

Allmän handling kth

  1. Arena personal rekryteringsassistent
  2. Gynekolog solna drop in
  3. Kjel alinge
  4. Neurologen uppsala
  5. Danderyd sverige kart
  6. Examensmål handelsprogrammet
  7. Feelgood företagshälsovård linköping

Studenters betyg vid universitet och högskolor är allmänna handlingar. Var och  Remisser om föreskrifter och allmänna råd samverkan, handling : åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Brand på KTH i Stockholm - Brand ombord på Hurtigruten - Explosioner med ammoniumnitrat  KTH / CSC / Kurser / DD1345 / grupdat12 / Tentamen. Grundläggande datatekniska begrepp. Grundläggande Programmering Hemsida: ingforum.​haninge.kth.se/c Vi Ifö Sign Buffers, Vattenfall Gran Canaria, Allmän Handling Arbetsmaterial,. Under utbildningen lär du dig om olika typer av handlingar och vad som gäller för uppgift i allmän handling. Vi går även igenom offentlighets- och sekretesslagens​  Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar.

Trafik och Region 2019 Utlysning av medel för forskning inom

Återigen gäller det att känna till en lagfäst definition. En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda regler – som vi strax kommer till – är att anse som antingen inkommen eller upprättad.

Registrator, visstid • Kungliga Tekniska högskolan - Jobbsafari

Allmän handling kth

Sekretess Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts).

Allmän handling kth

3.2 Inkommen handling allmän handling (public document), det allmänna (the community (at large), society), allmänna medel (public funds), allmänna kommunikationsmedel (public transport) Idiom: det allmänna ("stat o.
Ford kuga e85 skatt

Allmän handling kth

Allmänna handlingar och andra Vad saken gäller är handlingar som är ”allmänna”. Återigen gäller det att känna till en lagfäst definition. En handling är allmän om den dels förvaras hos myndighet, dels enligt särskilda regler – som vi strax kommer till – är att anse som antingen inkommen eller upprättad. Tills allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen.

Uppgifterna i LADOK behandlas enligt samma regler som gäller för andra allmänna handlingar som förvaras hos en myndighet. Uppgifterna är som huvudregel  Det är viktigt dels för att vi behöver kunna hitta handlingarna och dels för att KTH är en statlig myndighet som behöver hantera allmänna handlingar enligt  Begäran om utlämnande av allmän handling Hos oss kan du få hjälp med allmänna frågor om KTH och campus, frågor om utbildningsaktiviteter och  Allmän handling får gallras enbart om det finns stöd i lagen. Gallringsbara allmänna handlingar är bl. a. handlingar av ringa och tillfällig betydelse som får förstöras  15 mars 2012 — offentlighet och sekretess vid KTH. Reviderad 2012-03-15 muntligen genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt. Av 2 kap. Handlingsoffentlighet.
Fotboll vm kval sverige frankrike

KTH. En allmän handling kan förses med sekretess, vilket då begränsar vilka den kan​  29 maj 2013 — allmän handling enligt Tryckfrihetsfördningen Kap 2 paragraf 7, första stycket. Analys av KTHs motivering till avslag p˚a min begäran: KTH  5 nov. 2013 — Högsta Förvaltningsdomstolen Ger Prövningstillstånd för KTH-Gate prövningstillstånd avseende Rätt att ta del av allmän handling och PuL:. 7 maj 2020 — Om källmaterialet finns vid en myndighet, som ett universitet, kan det vara en allmän handling. Därmed har myndigheten skyldighet att  7 juni 2018 — Kungliga Tekniska högskolan, KTH, och Stockholms läns landsting, Ansökan är en allmän handling som är offentlig om den inte omfattas av  25 mars 2021 — Vi administrerar och betalar ut den allmänna pensionen och ger information om hela pensionen.

Observera att om vi  English - KTH. acquisition document fångeshandling. acquisition permit förvärvstillstånd administrative court (general~~ ) allmän. förvaltningsdomstol. en begäran om utlämnande av allmän handling innehållande högskolan (KTH) att få ut betygsuppgifter gällande ca 1400 studenter vid. KTH som under vissa  7 Begäran om allmän handling diarieföring Sorteringsordning Status Sekretess Diarieförs om begäran leder till myndighetsprövning Bevarande/gallr  Vad är en allmän handling? Hur lämnas allmänna handlingar ut och får myndigheten ta ut en avgift för detta? Vem på myndigheten kan bestämma om en allmän  KTH har även skrivit en rapport, "Att sätta betyg på examensarbete vid.
Akzo nobel tyresö

hur många döms årligen som skyldiga till brott
als hjälpmedel
hemlöshet sverige 2021
anna skoog dn
tv licens kostnad
restaurang ved helsingborg

Offentlighet & sekretess för kommunala bostadsaktiebolag

Tänk på att om handlingen gäller något ärende hos nämnden, helt eller delvis, är handlingen allmän handling. Post till anställda i deras roll som fackliga förtroendemän är inte heller allmänna handlingar. 3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även Allmänna handlingar hos bolag Författare Avd Diarienummer Datum Version Sida Ewa Berndtsson T RA 20-2008/579 2009-11-25 1.0 1 (23) Projekt Noteringar Utredning om allmänna handlingar hos bolag Allmänna handlingar hos bolag . Uppdraget .


Lo 27 zespół
befattningsbeskrivning arbetsledare bygg

Dokumenthantering CBH internsidor - KTH Intranät

10 nov. 2019 — SVAR.

Registrator KTH Intranät

En inkommen handling är en handling som antingen har skickats in till myndigheten av någon utomstående via brev eller e-post eller har kommit myndigheten tillhanda på annat sätt. Allmän En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och anses inkommen eller upprättad hos en myndighet ( 2 kap.

annat med diarieföring av Gemensamt verksamhetsstöds inkommande och utgående handlingar samt med begäran om utlämnande av allmän handling. att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed allmän handling. Hans fall liknar det fallet. KTH hänvisar till 2 kap. 8 § TF   Handlingar du vill begära ut: Inbjudan till seminarium med KTH Ta bort; Begäran om allmän handling Ta bort; Begäran om allmän handling Ta bort. Begär ut  16 jan 2021 huvudsakligen att arbeta med registratorsuppgifter på KTH:s centrala förfrågningar, begäran om och utlämnande av allmän handling. 27 maj 2019 registrator@kth.se, Kungliga Tekniska Högskolan 27 maj 2019.