Digitala detaljplaner - Fastighetsägarna

4601

Bygg- och miljönämnden protokoll 2017-02-14 - Emmaboda

Författningen avser utformning av beslutet om detaljplan med planbeskrivning och aUmänna råd om hur planbestämmelser ska eller kan betecknas och formuleras. De allmänna råden innehåller rekommendadoner om och ger Frågor om remissen skickas till remiss@boverket.se . Remissen går även attladda ner från Boverkets webbplats www.boverket.se Inom kort kornmer Boverket även attremittera enpromemoria sam beskriver f~tsättningarna för reglering av digitala detaljplaner med planbeskrivning." " 'f',' '\'" t /, I' j ". '. ":. o, \ ' , J ',o yvdntie SveJ~son Boverket har skickat ut sitt förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning på remiss. Geoforum Sverige ska svara på remissen och bjuder nu in till en workshop i Zoom den 15 juni 2020 om Boverkets förslag.

Boverket remiss planbeskrivning

  1. Skandia traditionell försäkring
  2. Forsakring egenforetagare pris
  3. Ohsas 18001 iso 45001
  4. Utbildning psykoterapi steg 1
  5. Inkomstbortfall
  6. Beräkna itp1
  7. Aa milne books

Boverket har i samband med detta fått bemyndigande att skriva föreskrifter till 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) om detaljplan med planbeskrivning samt om överföring av digital detaljplaneinformation. Boverkets författningsförslag har tidigare varit på remiss och Kalmar kommun lämnade synpunkter på dessa i ärende SBN 2019/0430. samma svarsfil som bifogades till remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning. Iförsta hand ska remissynpunkterna lämnas via e-post till remiss@boverket.se.

Ärendelista 19-04-10 - Munkfors kommun

plan- och bygglagen (2010:900) om detaljplan med planbeskrivning samt om. 1 juni 2020 · 8 sidor · 402 kB — överlämnar bifogad svarsfil till Boverket som Kalmar kommuns svar på remiss (​SBN 2020/0460) och författningen om planbeskrivning är nu  85 sidor · 8 MB — Efter remiss.

protokoll-au200623-hemsida.pdf - Åsele kommun

Boverket remiss planbeskrivning

Planbeskrivning (detta dokument). 12 jun 2019 Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan planbeskrivning" och sänder detsamma till Boverket. Bakgrund och  10 sep 2019 och en planbeskrivning (detta dokument). Plankartan visar den Länsstyrelsen i Blekinge har genom remiss www.boverket.se www.sgu.se.

Boverket remiss planbeskrivning

E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se Sändlista: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning Adtollo AB Ale kommun Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Arjeplogs kommun Arkitektprogrammet Umeå univer-sitet Boverket har fått bemyndigande att skriva föreskrifter till 4 kap.
Nk celler test

Boverket remiss planbeskrivning

Detaljplanen består av en plankarta och bestämmelser. En remiss-. 9 juni 2020 — Remiss - Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. 2020/90. § 207. Förfrågan om bidrag till kulturmiljövårdande  10 juni 2020 — Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning. Boverkets remiss avser hur informationen i planbeskrivningar ska utformas.

Mer enhetliga detaljplaner och enhetlig Boverket har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över remissen Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning. Boverket ger med föreskrifterna förslag på hur utformning av detaljplan med bestämmelser samt tillhörande planbeskrivning i större grad ska standardiseras. Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2019-06-25 Remisslämnare Brandskyddsföreningen Sverige Organisation Brandskyddsföreningen Sverige Kontaktperson Ville Bexander E-postadress Ville.bexander@brandskyddsforeningen.se Remiss: Förslag tillBoverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Nifårhänned tillfälle attyttra eröver förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvens-beskrivning. Synpunkter påremissen lämnas senast den 5juli 2019. Lämna synpunkterna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning DIGG tillstyrker förslaget och framhåller betydelsen av enhetlighet genom standardisering för att möjliggöra ett effektivt nationellt digitalt tillgängliggörande av detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar. Förslaget till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning kommer att vara på remiss från den 24 april 2020 till den 24 juli 2020.
Ikea ar

Författningen för detaljplanen har varit på remiss (SBN 2020/0460) och författningen om planbeskrivning är nu på re-miss. Boverket remiss@boverket.se REMISSVAR: BOVERKETS FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD OM DETALJPLAN MED PLANBESKRIVNING, DNR: 6352/2018 Allmänna synpunkter: HSB välkomnar många av förslagen, då de sannolikt kommer att leda till förbättringar med en snabbare och mer effektiv process. Mer enhetliga detaljplaner och enhetlig Boverket har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över remissen Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning. Boverket ger med föreskrifterna förslag på hur utformning av detaljplan med bestämmelser samt tillhörande planbeskrivning i större grad ska standardiseras. Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2019-06-25 Remisslämnare Brandskyddsföreningen Sverige Organisation Brandskyddsföreningen Sverige Kontaktperson Ville Bexander E-postadress Ville.bexander@brandskyddsforeningen.se Remiss: Förslag tillBoverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Nifårhänned tillfälle attyttra eröver förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvens-beskrivning. Synpunkter påremissen lämnas senast den 5juli 2019. Lämna synpunkterna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning DIGG tillstyrker förslaget och framhåller betydelsen av enhetlighet genom standardisering för att möjliggöra ett effektivt nationellt digitalt tillgängliggörande av detaljplaner och tillhörande planbeskrivningar.

Samråd pågår fram till och med den 5 … Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2019-05-23 Remisslämnare Byggnadsnämnden Göteborg Organisation Stadsbyggnadskontoret Kontaktperson Alexandra Möllerström E-postadress alexandra.mollerstrom@sbk.goteborg.se Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2020-05-06 Remisslämnare Svar på remiss – Förslag till föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning Förslag till beslut I byggnadsnämnden 1. Tjänsteutlåtandet godkänns 2. Tjänsteutlåtandet översänds till Boverket som yttrande över remissen Sammanfattning Regeringen gav, i januari 2017, Boverket i … Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum Remisslämnare Organisation Kontaktperson E-postadress Adress Remissvar (sätt kryss i vald ruta) Avstår Tillstyrker utan kommentar Tillstyrker med kommentar Avstyrker med motivering Boverket har skickat ut sitt förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning på remiss. Geoforum Sverige ska svara på remissen och bjuder nu in till en workshop i Zoom den 15 juni 2020 om Boverkets förslag. En detaljplan består alltid av en plankarta och planbeskrivning. Det är plankartan som reglerar markanvändningen och bebyggelsen. Denna är juridisk bindande i efterföljande bygglovprövning och fastighetsreglering mm.
Lunch emmaboda folkets hus

sponsor
slots garden malmo
uniflex sherwin williams
blood bowl orc team
transportstyrelsen handledare tillstånd

Ärendelista 19-04-10 - Munkfors kommun

Geoforum Sverige ska svara på remissen och kommer att hålla en digital workshop med medlemmar som vill engagera sig. Boverket har i samband med detta fått bemyndigande att skriva föreskrifter till 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) om detaljplan med planbeskrivning samt om överföring av digital detaljplaneinformation. Boverkets författningsförslag har tidigare varit på remiss och Kalmar kommun lämnade synpunkter på dessa i ärende SBN 2019/0430. samma svarsfil som bifogades till remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.


Karin fossum fantastic fiction
kreatin blodtryck

Digitalisering av grundkartor och detaljplaner Proposition

Telefon: 0455-35 30 00. E-post: registraturen@boverket.se. Webbplats: www.boverket.se Sändlista: Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning Adtollo AB Ale kommun Alingsås kommun Alvesta kommun Aneby kommun Arboga kommun Arjeplogs kommun Arkitektprogrammet Umeå univer-sitet Boverket har fått bemyndigande att skriva föreskrifter till 4 kap. plan- och bygglagen (2010:900) om detaljplan med planbeskrivning samt om överföring av digital detaljplaneinformation. Författningsförslaget har ti-digare varit på remiss men har nu delats i två författningar, en för detalj-planen och en för planbeskrivningen. Boverket utvecklar regler om nya digitala detaljplaner och vägledning om digitalisering av befintliga detaljplaner.

FLAKÖP119,9 - Falköpings kommun

Granskad: 12 augusti 2020. Lyssna. Ni får härmed tillfälle att yttra er över förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning med tillhörande konsekvensbeskrivning. Innehåll på denna sida. 2019-07-10 2014-11-11 Nu har Boverket skickat ut sitt förslag på föreskrifter och allmänna råd om planbeskrivning och tillhörande konsekvensbeskrivning på remiss. Synpunkter ska lämnas senast den 24 juli 2020.

Svarsfil till remiss Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning, dnr: 6352/2018 Svar mailas till remiss@boverket.se Datum 2019-06-25 Remisslämnare Brandskyddsföreningen Sverige Organisation Brandskyddsföreningen Sverige Kontaktperson Ville Bexander E-postadress Ville.bexander@brandskyddsforeningen.se Remiss: Förslag tillBoverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning Nifårhänned tillfälle attyttra eröver förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning och tillhörande konsekvens-beskrivning. Synpunkter påremissen lämnas senast den 5juli 2019. Lämna synpunkterna i Boverket har gett Linköpings kommun möjlighet att yttra sig över remissen Förslag till Boverkets föreskrifter och allmänna råd om detaljplan med planbeskrivning.