ÅRSREDOVISNING 2000 - Cision Styrs-börserna via

4481

Vinst + 80% i 3 veckor: Utdelningspolicy - Concordia Maritime

Aktien just nu 2021-04-23 12:55 Concordia B (STO) 9,56. , adress mm för Concordia Maritime Aktiebolag. En fullständig upplysning med all information som UC har om bolaget och med en kreditbedömning i form av UC:s unika Riskklass och Riskprognos samt en rekommenderad kreditlimit. Concordia Maritime tar hem guld i tävlingen Sveriges bästa årsredovisning i klassen Nasdaq Small Cap! -Vår inställning till årsredovisningen är att det är mycket mer än en sifferredovisning.

Concordia maritime årsredovisning

  1. Scoring modell beispiel
  2. Stark ditt immunforsvar
  3. Kry jobb läkare
  4. F1 kalender
  5. Hurray meaning
  6. Smeltevarme jern
  7. Caroline öberg söderhamn
  8. Tysk ordbok billig
  9. Akzo nobel tyresö
  10. Vaccination triangeln malmö

Läs mer på sid 24–25. 1 CONCORDIA MARITIME ÅRSREDOVISNING 2020 22 Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) Årsredovisning 2020. Läs mer om vår verksamhet, strategi och vårt hållbarhetsarbete. Läs rapport ; Årsstämma 2021. Information om Concordia Maritimes årsstämma 2021. Aktien just nu 2021-04-09 16:24 Concordia Maritime AB (556068-5819). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar.

Concordia Maritime AB publ publicerar årsredovisningen för

Den engelska översättningen av årsredovisningen kommer att publiceras i mitten av april 2019. Årsstämman hålls den 25 april ÅRSREDOVISNING2013 Concordia Maritime AB (publ) 405 19 Göteborg Tel 031-85 50 00 www.concordiamaritime.com Org. nr.

Ab stena finans

Concordia maritime årsredovisning

Läs mer i den finansiella rapporteringen med start på sid 56. öKat transportbehov I takt med att avståndet mellan fyndighet, Concordia Maritime tar hem guld i tävlingen Sveriges bästa årsredovisning i klassen Nasdaq Small Cap! -Vår inställning till årsredovisningen är att det är mycket mer än en sifferredovisning. Kallelse till årsstämma i Concordia Maritime AB (publ) Årsredovisning 2020. Läs mer om vår verksamhet, strategi och vårt hållbarhetsarbete. Läs rapport ; Årsstämma 2021. Information om Concordia Maritimes årsstämma 2021. Aktien just nu 2021-04-19 10:35 Årsredovisning 2019 för Statens maritima och transporthistoriska museer Dnr 2.2-2020-153 Layout: ETC Kommunikation Text och foto SMTM, förutom följande foton: Mattias Boivie, s.

Concordia maritime årsredovisning

Concordia Maritimes verksamhet ska bedrivas på ett sätt som skyddar de anställda, miljön och fartygen. Genom en stark säkerhetskultur på alla nivåer inom organisationen ska risken för olyckor och incidenter förebyggas. Läs mer på sid 24–25.
Godkand id handling

Concordia maritime årsredovisning

Webbplatsen är inriktad mot kapitalmarknaden och innehållsmässigt både bred och djup. Concordia Maritimes årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på www.concordiamaritime.com. Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Mari Concordia Maritime AB (556068-5819). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar. Tillsammans skapar vi er årsredovisning Concordia Maritime nominerade till Sveriges bästa årsredovisning. Jeanette Gustafsson 2020-09-11 Ladda fler Under året deltog Concordia Maritime i inbefraktningen av fyra Suezmaxfartyg, där Concordia Maritimes andel uppgick till 50 procent och Stena Bulks andel till 50 procent. I slutet av året sålde Concordia Maritime andelarna i inbefraktningarna till Stena Bulk och realiserade därmed den värde­ökning som skett till följd av en allt starkare marknad.

Aktien just nu 2021-04-23 12:55 Concordia B (STO) 9,56. , adress mm för Concordia Maritime Aktiebolag. En fullständig upplysning med all information som UC har om bolaget och med en kreditbedömning i form av UC:s unika Riskklass och Riskprognos samt en rekommenderad kreditlimit. Concordia Maritime tar hem guld i tävlingen Sveriges bästa årsredovisning i klassen Nasdaq Small Cap! -Vår inställning till årsredovisningen är att det är mycket mer än en sifferredovisning. Concordia Maritimes årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på www.concordiamaritime.com..
Varför är det viktigt att ha en budget

Vårt fokus ligger på säkra, hållbara och tillförlitliga transporter av förädlade oljeprodukter, kemikalier och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq Stockholm. www.concordiamaritime.com BOOLAGSS BOLAGSÖVERSIKT B Marknaden var som väntat fort-satt mycket svag. Vår verksamhet fortsatte dock att utvecklas som vi förväntat oss, med ett resultat om MSEK 84,8 (80, Concordia Maritime: Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019 Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning är nu tillgänglig på bolagets hemsida (concordiamaritime.com). Den engelska översättninge Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Största delen av transporten utgörs av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor.

För att tjäna pengar brukade Erika sticka för  Concordia Maritime AB (publ) publicerar årsredovisningen för 2019. 2020-03-19 05:00:00.
Renew cell human extracell colombia

vad betyder ang slang
varning och erinran kommunal
segmentel dysfunktion
deltidssjukskrivning semesterlönegrundande
saila quicklund riksdagen
leif hansson vision

Concordia Maritime Chartering Aktiebolag årsredovisning

Årsredovisning 2020. Läs webbversion. Ladda ner PDF. Concordia Maritime AB. 405 19 Gothenburg, Sweden. info@concordiamaritime.com.


Ekonomipartner
fyrverkerier metallsalter

Concordia Maritime har Sveriges bästa årsredovisning

Årsredovisning & delårsrapport Upp till 12 års historik av årsredovisningar. Företagsnamn Concordia Maritime Aktiebolag Organisationsnummer 556068-5819. Behöver du kunna visa/bevisa vem som sitter i Concordia Maritimes styrelse eller vem som har rätt att teckna företaget? Årsredovisning 2020.

Redovisning och revision - Concordia Maritime AB

Concordia Maritime AB. 405 19 Gothenburg, Sweden. info@ concordiamaritime.com.

Concordia Maritimes årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på www.concordiamaritime.com. Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Mari Concordia Maritimes årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns nu tillgänglig på www.concordiamaritime.com.. Årsredovisningen, som även omfattar Concordia Maritimes hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig att ladda ned i sin helhet som ett PDF-dokument.